Telefon:
0 222 - 236 05 07
Email:
bilgi@metapacs.com

Viewer : Görüntüleyici Uygulaması (Workstation)

Genel Özellikleri

 DICOM ve çeşitli türlerdeki (JPG, BMP, PNG, TIFF) görüntü dosyalarını desteklemektedir. 

 Bilgisayardan veya Ağ üzerindeki klasörlerinden dijital görüntüler açılabilir, uygulamanın yerel veritabanına taşınabilir, boyut takibi ve kısmi aktarım yapılabilir. 

 Uygulamaya kullanıcı ve şifre bazlı olarak giriş yapılabilir, PACS Sunucusu üzerinde tanımlanmış olan kullanıcı yetki seviyeleri ve kullanıcı kimlikleri ile çalışılır.

 Hatırlanan Sabit Profil Kuralları ile; kullanıcı program içerisinde tanımladığı kısayol tuşları, çekim tiplerine göre görüntüleme düzenleri vb.. kişisel ayarları saklayabilir ve başka bir istasyonda oturum açtığında bu ayarları kullanmaya devam edebilir.

 Uygulamanın çalışması esnasında anlık olarak hata ve uyarı kayıtları tutulur (loglama), kategorilerine göre listelenerek uygulama üzerinde en son kayıtlar takip edilebilir.

 Uygulama başlangıcında otomatik olarak bir dosyayı açabilmek veya belirtilen bir hastaya ait görüntüleri otomatik olarak arayabilmek için, komut satırı üzerinden özel parametrelerle çalışabilir.

Görüntüleme Yetenekleri

 • Kullanıcı, görüntü manipülasyon araçlarını kullanarak görüntü üzerinde kaydırma, yakınlaştırma, döndürme, çevirme işlemlerini yapabilir, görüntünün renk seviyelerini ve değerlerini değiştirebilir, görüntünün negatifini alabilir.

 • Multi-Planar Reconstruction (MPR) tekniği ile tek kesit üzerinden çekimi yapılmış görüntülerin aksiyal (X), sagital(Y) ve koronal(Z) düzelemlerinde çoklu kesitli yapıya dönüştürülmesi sağlanır. Oluşturulmuş olan MPR kesitlerinden, 3 boyutlu model elde edilebilir ve 3 boyutlu model üzerinde çalışılabilir.

 • Birden fazla çekim türü veya çoklu görüntü içeren serilerde, birden fazla (2*1, 2*2, n*n) görüntü aynı anda tek ekranda veya farklı ekranlarda görüntülenebilir.

 • Büyüteç aracı ile kullanıcı belirli bir bölgeyi kendi belirleyeceği oranda büyüterek görüntüleyebilir.

 • Fare imlecinin üstünde bulunduğu pikselin yoğunluk değeri ekranda gösterilir, kullanıcı bu değerin gösterileceği pozisyonu veya görüntülenebilirliğini belirleyebilir.

 • Renk aralıklarının tanımlandığı histogram aracılığıyla renk dağılım değerleri değiştirilebilir. 

 • Kullanıcı, ölçüm araçları (dikdörtgen, cetvel, açıölçer, düz ve eğimli poligonlar) ile görüntü üzerinde kendi tanımlayabileceği bölgelerin mesafe, açı ve alan ölçümlerini yapabilir.

 • Annotasyon aracı ile kullanıcı ekranda kendi ilişkilendireceği piksellere metin içerikli notlar ekleyebilir.

 • Görüntü, JPG, TIFF, PNG ve BMP türlerinde kaydedilebilir, kaydetme seçenkelerinde görüntüleme sırasında ekranda bulunan ek bilgilerin gösterilip gösterilmeyeceği seçilebilir. 

 • Görüntünün yerel veya ağ üzerindeki klasik bir yazıcıdan çıktısı alınabilir. 

 • Eklenen araçların (ölçüm ve annotasyon) yönetimi (görünürlük, aktiflik, silmek, renk değiştirme) için araç yönetici bulunmaktadır.

 • Çoklu gösterimlerde, ekrana çift tıklama ile seçilen görüntünin ekranı kaplaması sağlanabilir.

 • Ekran üzerinde görüntülenecek yazı ve birimlerin içeriği ve konumlandırılacağı pozisyonlar kullanıcı tarafından belirlenebilir.