Telefon:
0 222 - 236 05 07
Email:
bilgi@metapacs.com

DICOM : (Digital Imaging and Communications in Medicine):

Medikal görüntüleme cihazlarından alınan 2 veya 3 boyutlu bilimsel verilerin depolanması, görüntülenmesi ve analizinde kullanılmak maksadıyla geliştirilmiş olan bir digital veri formatı standardıdır. Medikal görüntülerin elde edilmesi, saklanması, çıktılarının alınması ve iletimi konusunda artık tüm dünyada standartlaşmış olan bir yapıdır ve görüntüyle birlikte, o görüntüye ilişkin tüm verilerin aynı dosya üzerinde bir data yığını halinde saklanması temeline dayanır. DICOM standartları, görüntü dosyalarındaki veri yapısını tanımlamanın yanı sıra, TCP/IP protokolü üzerinde çalışan bir iletişim yapısını da tanımlamaktadır. Bu iletişim standartı sayesinde, hastaneye ait tüm görüntü saklama sunucuları, çalışma istasyonları, röntgen cihazları, yazıcılar, tarayıcılar, vb. birimler, farklı üreticiler tarafından sağlanmış olsa bile birbirleri ile entegre bir şekilde çalışabilmektedirler.

DICOM Özellikleri

 DICOM 3.0 standartlarına uygun, tek boyutlu veya 3 boyutlu, sıkıştırılmış veya sıkıştırılmamış DICOM dosyaları desteklenir.

 Birden fazla görüntü serisi içeren DICOM çalışmaları (Study) filtrelenerek, seriler ayrı ayrı görüntülenebilir.

 DICOMDIR dosyaları açılabilir ve görüntülenmekte olan DICOM serilerinden DICOMDIR dosyası oluştutulabilir.

 Yerel bilgisayardaki CD-ROM sürücüsünü kullanarak DICOM Hasta CD'si (Patient CD) oluşturulabilir.

 Seçilmiş olan veya görüntülenmekte olan bir DICOM dosyası içerisindeki alanlar (DICOM Tags), alanların anlamları ile birlikte listelenebilir. 

 DICOM dosyası içerisindeki görüntü, JPEG, PNG, TIFF, BMP formatlarında dışa aktarılabilir.

 Bilgisayarda hâlihazırda bulunan veya dışarıdan getirilmiş olan DICOM görüntüleri, programın kendi yerel veritabanına aktarılabilir (Import) ve isteğe göre bu aktarım sonrası PACS Storage Server’a görüntüler gönderilebilir.

 Standart görüntü dosyalarından (JPEG, PNG, BMP), hasta bilgilerini kullanarak DICOM dosyası oluşturabilir ve oluşturulmuş olan yeni DICOM dosyaları yerel veritabanına kaydedilebilir veya PACS Storage Server’a iletilebilir.

 DICOM 3.0 standartlarına uygun çalışan tüm PACS İstasyonları ile haberleşme sağlanabilir.

 Uygulama içerisinde PACS istasyonları tanımlamaları yapılabilir ve listedeki istasyonlar DICOM doğrulama yöntemi ile (Verification, ECHO) kontrol edebilebilir.

 Hasta sorgulama sunucuları üzerinde (Query/Retrieve Server), hasta adı, hasta numarası, görüntü tarihi vb. kriterler kullanılarak arama yapılabilir ve seçilen bir görüntü, sunucudan kullanıcının bilgisayarına aktarılabilir.

 Yerel veri tabanı üzerinde hasta adi, hasta numarası, görüntü tarihi vb. kriterlerle arama yapılabilir.

 Yerel veritabanına eklenmiş olan DICOM görüntüleri, DICOM uyumlu PACS Depolama Sunucularına (Storage Server) gönderilebilir.

 DICOM 3.0 iletişim standartları ile uyumlu DICOM Yazıcısı sunucularına (Dicom Print SCP) çıktı isteği gönderilebilir, görüntülerin film baskısını alınabilir.

 DICOM 3.0 iletişim standartları ile uyumlu DICOM CD-Robotu cihazlarına, hasta CD’si oluşturma isteği gönderilebilir.