Telefon:
0 222 - 236 05 07
Email:
bilgi@metapacs.com
Hızlı iletişim için hemen arayınız: 0 222 - 236 05 07

Radyolojik Görüntüleme ilk tercihiniz.

Radyolojik Raporlama

Hastaneler arasındaki radyolog iş yükü dağıtımı dengelenerek hastalara daha hızlı rapor verilmesi hedeflenmiştir.

Telekonsültasyon

Radyologların inceledikleri vakaları üst uzmanlık dallarındaki hekimlere danışarak daha doğru tanıya ulaşabilmesi mümkündür.

Kalite Kontrol

Çekilen görüntülerin ve radyolojik raporların düzenli olarak denetlenmesi ile hizmet kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.

e-Nabız entegrasyonu

e-Nabız üzerinden vatandaşların Teletıp-Teleradyoloji sistemi üzerindeki kendilerine ait görüntülere erişmesi mümkündür.

Radyolojik görüntülerin 7x24 web ortamında erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve raporların değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine  sağlayan sistemdir.

 HL7  bir standart geliştirme organizasyonudur.  HL7, ISO’nun açık sistemler arasındaki bağlantı modelinin en üst düzeyini temsil etmektedir.  HL7 protokolü PACS dünyasında HIS/RIS ile PACS arasındaki iletişim için kullanılmaktadır.

Bu kurguda hastane HBYS sunucusu ile HL7 entegrasyonu, PACS sunucusu ile DICOM ve WADO entegrasyonu yapılmaktadır. Görüntüler DICOM formatında TSEN’e iletilmekte ve istemcilere Hastane PACS’ı üzerinden WADO servisleri ile iletilmektedir.

Görüntülere ait bilgiler XDS-I.b standardına uygun olarak KOS dosyası içinde merkez XDS Repository sunucusuna iletilmekte ve istemcilere Hastane PACS’ı üzerinden WADO servisleri ile iletilmektedir.

e-Nabız üzerinden vatandaşların Teletıp-Teleradyoloji sistemi üzerindeki kendilerine ait görüntülere erişmesi mümkündür.

Hastaların başka hastanelerdeki görüntülerine e-nabız üzerinden erişebilirsiniz.